Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri (LKP)

Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulan araştırma projeleridir. Yürütücülüğünü öğretim üyelerinin üstlendiği bu projelerde yalnızca BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulan koşulları sağlayan lisans öğrencileri araştırmacı olarak görev alabilir. Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri'nin kapsamına, başvuru işlemlerine, değerlendirme ve yürütme süreçlerine ilişkin detaylı bilgi, aşağıdaki kılavuzda açıklanmıştır.
Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri Kılavuzu
Menüyü Kapat