Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Hakkımızda

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi yüksek öğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Birimimiz uygulamaları YÖK'ün 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürülüğe aldığı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizin tüm öğretim elemanları BAP Koordinasyon Birimi'ne başvurarak bilimsel araştırmaları için kaynak alabilirler.

 

Tarihçe

 

Trabzon Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik 58.maddesi ve 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, (16.07.2020 tarih ve 31187 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince düzenlenerek yeniden yayımlanmıştır) Trabzon Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen, Bilimsel Araştırma Proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla, kurulmuştur.

 

Birimimiz TRÜ Senatosunun 14.10.2019 tarih ve 19 nolu kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Trabzon Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’nde yer alan maddelerdeki hükümler gereğince işlemleri yürütmektedir.

Menüyü Kapat