Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi (ÖAP)

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından yayımlanan Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: 2003-2023 Strateji Belgesi, YÖK’ün 100/2000 projesi, bölgesel, ulusal ve uluslararası gibi gelişmeler doğrultusunda Komisyon tarafından belirlenecek öncelikli alanlardaki araştırmalara katkı sağlamak amacıyla yürütülen projelerdir. Öncelikli Alanlar Araştırma Projeleri'nin kapsamına, başvuru işlemlerine, değerlendirme ve yürütme süreçlerine ilişkin detaylı bilgi, aşağıdaki kılavuzda açıklanmıştır.
Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi Kılavuzu

Menüyü Kapat