Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Araştırma Altyapı Projeleri (AYP)

Üniversitenin bilimsel araştırma altyapısının geliştirilmesi ve araştırma potansiyelinin yükseltilmesi amacıyla bilimsel araştırma kriterlerine uygun olarak hazırlanan projelerdir. BAP Komisyonu bu tür projelerin başvurusu, değerlendirilmesi ve yürütülerek sonuçlandırılması ile ilgili özel koşullar ve süreçler öngörebilir. Araştırma Altyapı Projeleri'nin kapsamına, başvuru işlemlerine, değerlendirme ve yürütme süreçlerine ilişkin detaylı bilgi, aşağıdaki kılavuzda açıklanmıştır.
Araştırma Altyapı Projeleri Kılavuzu
Menüyü Kapat