Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Misyon ve Vizyon

Bilimsel Araştırma Projeleri’nin (BAP) ana hedefi; üniversitemizin stratejik amaçlar doğrultusunda nitelikli bilimsel araştırmaları özendirmek, tüm akademik birimlerde araştırma anlayışını teşvik etmek ve araştırma kültürünü yaygınlaştırmak, BAP projeleri vasıtasıyla Üniversite içinde ve dışında araştırma iş birliğini sağlamaktır. BAP Koordinasyon Birimi’nin yapısı, BAP Komisyonu ve BAP Koordinatörlüğü’ne bağlı olarak Araştırma Projeleri Bilgilendirme ve Uygulama Ofisi ile Mali Süreçler ve Dokümantasyon Ofisi’nden oluşmaktadır. BAP bütçesi ise devlet tarafından verilen ödenek ile İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından ve Döner Sermaye projelerinden elde edilen öz gelirlerimizden oluşmaktadır.

 
Misyon (Görev)

  • Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilginin üretimi ve yayılmasına destek sağlamak,
  • Araştırma alt yapısının geliştirilmesine katkı sağlamak,
  • Bilimsel araştırmalar için ayrılan mali kaynağı yönetmek, etkin kullanılmasını sağlamak ve adil dağıtmak,
  • Kurumlar arası Ar-Ge iş birliğinin geliştirilmesi,
  • Üniversitenin toplumsal etkinliği ve saygınlığına katkıda bulunmak.

Vizyon (Öngörü)

  • Ar-Ge ve bilgi üretimi alanlarında sayılı üniversitelerden biri olmak.
Menüyü Kapat