Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Büyük Veri Uygulamaları Yönlendirilmiş Proje Çağrısı

BAP ÖAP-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi

Büyük Veri Uygulamaları Yönlendirilmiş Proje Çağrısı

 • Yükseköğretim Kurulu, ulusal ve uluslararası düzeyde Türk Yükseköğretimine önemli ivmeler kazandırması hedefiyle 30 Mayıs 2022 tarihinde Büyük Veri Projesi’ni başlatmış ve Trabzon Üniversitesi pilot üniversitelerden biri olarak seçilmiştir.
 • Bu kapsamda Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından “Büyük Veri Uygulamaları” ile ilgili proje çağrısı yapılmasına karar verilmiştir.

Çağrı Amaç ve Kapsamı

Günümüzde veri her türlü dijital araçtan elde edilebilmekte ve bulut teknolojileri sayesinde ortak platformlarda depolanabilmektedir. Ancak alışılagelmiş veri tabanı anlayışında bu kadar farklı kaynaktan, farklı formatlarda ve ilişkilendirilmemiş verinin birbiri ile konuşması mümkün değildir. Bu nedenle yakın geçmişe kadar ziyaret edilen siteler, tıklama sayıları, gidilen yerler, konum bilgileri, sağlık ya da öğrenim bilgileri gibi üretilen verilerin oldukça sınırlı şekilde ve sadece kendi bağlamında değerlendirilmekte büyük bir kısmı ise arşiv haline gelmekteydi. Bu durum verinin sadece yığın olarak bağımsız veri tabanlarında saklanmaktan öteye geçememesine neden olmaktaydı. Ancak bulut teknolojilerindeki gelişmeler ve veri madenciliği teknikleri verinin oluşumunu, erişilebilirliğini ve birleştirilebilmesini sağlamıştır. Dolayısı ile bu zamana kadar anlamsız görünen veri yığınları artık belirli bir amaç doğrultusunda anlamlandırılabilmektedir. 

Belirli bir amaç için herhangi bir anda farklı veri kaynaklarından ve farklı formatlarda toplanabilen yeterli miktarda, değerli ve güvenilir, işlenmiş ya da ham veri kümesine büyük veri adı verilmektedir. Büyük verinin 3V olarak da nitelendirilen Hacim (Volume), Çeşitlilik (Variety) ve Hız (Velocity) özelliklerine sahip olması gerekir. Büyük veri kullanımı arttıkça daha kullanılabilir sonuçlar elde edebilmek için bu 3 kavrama Doğruluk (Veracity), Değer (Value) ve Değişkenlik (Variability) özellikleri de eklenmiştir.

Büyük veri, sağlıktan borsaya reklamcılıktan ulaşıma pek çok alanda tahminlerde bulunabilmek için kullanılmaktadır. Bu alanlar içerisinde eğitim, nispeten yeni olmakla birlikte sağlayabileceği avantajlarla büyük bir potansiyele sahiptir.

Bu çağrı kapsamında, Bilişimin yanı sıra

 • Eğitim Bilimleri,
 • Spor Bilimleri,
 • Hukuk,
 • İlahiyat,
 • İletişim,
 • Turizm,
 • Güzel Sanatlar,
 • İktisadi İdari Bilimler
 • Rektörlüğe Bağlı Diğer Akademik Birimler,

gibi sosyal alanları da kapsayarak farklı disiplinlerde elde edilebilecek verilerin, veri kaynaklarının ve çıkarımların belirlenmesi ve disiplinler arası olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda proje önerilerinin öğretim elemanları, öğrenciler, yöneticiler ve karar vericiler açısından büyük veri içeren durumlara ve kararlara ilişkin çözüm üretecek nitelikte olması beklenmektedir.

*Detaylı bilgi için “Yükseköğretim Kurulu Büyük Veri Projesi” kitabını inceleyebilirsiniz.

https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2022/yuksekogretim-kurulu-buyuk-veri-projesi.pdf

Çağrıya Özel Hususlar

Çağrı kapsamında sunulacak projeler aşağıda belirtilen çağrıya özel hususlara tabidir:

 • Proje destek süresi en fazla 36 ay olmalıdır.
 • Destek üst limiti 100.000 TL’dir.
 • Dış paydaş/sponsor desteği almış projelere öncelik verilecektir.
 • Hakemler tarafından değerlendirilen ve/veya BAP Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun görülen projelerin yürütücülerinden, sunum yapmaları istenebilecektir.
 • Son 2 yılda TÜBİTAK 1001 destek programı kapsamında panel değerlendirilmesine alınmış ve panelden en az “C” puanı almış çağrı kapsamına giren proje önerilerine öncelik verilebilecektir.
 • Öğretim elemanı başvuru döneminde 1 (bir) proje önerisiyle başvuru yapabilir.
 • Sunulacak projenin konusu ilan edilen öncelikli alana uygun olmalıdır.
 • Başvuruda ÖAP projesi için geliştirilen başvuru formu kullanılmalıdır.
 • Desteklenen projenin yürütücü veya araştırmacılardan en az birinin, projenin kabul edildiği tarihten itibaren proje süresi içerisinde TÜBİTAK’ın (ARDEB) ilgili destek programlarından birine büyük veri ile ilgili bir proje sunması ve SCI/SSCI endeksli dergilerde projeden üretilen bir makaleyi değerlendirilmek üzere göndermiş olması gereklidir. Bu şart sağlanmadığı takdirde, yürütücülerin sonraki çağrılara sundukları proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvurular; http://bap.trabzon.edu.tr adresindeki ilgili formların (doldurulmuş/imzalanmış/taranmış pdf dosyası olarak) doldurulmasından sonra otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır.
 • Başvuran projelerin desteklenip/desteklenmemesi ile desteklenecek toplam proje sayısı hususlarında nihai karar BAP Komisyonunun önerisinin değerlendirilmesi suretiyle Rektörlük tarafından verilecektir.
 • Bütçe kısıt ve imkanlarına göre, gerektiğinde; proje bütçelerinde ölçekleme yapılması veya kısmi destek verilmesi söz konusu olabilecektir.
 • ÖAP projesi ile ilgili koşullar ve diğer bilgiler web sayfamızdan (http://bap.trabzon.edu.tr) öğrenilebilir.

 

Çağrı Takvimi

Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi

18.10.2022 08:00

Çevrimiçi Başvurunun ve E-İmza Sürecinin Tamamlanması için Son Tarih

31.12.2022 23:59

 

 

 

 

Çevrimiçi Başvuru Sistemi

Çevrimiçi Başvuru Sistemine aşağıdaki sayfadan erişilebilmektedir:

https://bapsis.trabzon.edu.tr/login.php

İletişim

0 (462) 455 15 76-77

bapsekretarya@tarabzon.edu.tr

BAP Koordinasyon Birimi

İlgili Resimler

Menüyü Kapat